.اگر شخصی فوت کند و ماترک وی یک دستگاه اپارتمان باشد یا یک قطعه زمین که فاقد پلاک ثبتی بوده..و در استعلام دادگاه که به دادخواست تقسیم ترکه وراث رسیدگی میکند از اداره ثبت اعلام شود که فاقد سابقه ثبتی بوده و دادخواست رد گردد..حال تکلیف خواهان چه خداهد بود..؟لطفا راهنمایی کنید چون دادخواست من به همین دلیل رد شده و تقسیم ترکه بلا تکلیف مانده است

یا بایستی وراث به رضایت و توافق هم زمین را به نحوی بین خود تقسیم نمایند بدون مراجعه به دادگاه؛
یا در ابتدا سند برای زمین بگیرند و بعد تشریفات تقسیم را پیگیری نمایند

 

پیش فروش یا پیش خرید یعنی چه؟

پیش فروش یا پیش خرید همانطور که از اسمش پیداست در لغت به معنای قبل از فروش رساندن و قبل از خرید کردن است. این اصطلاح در مورد بسیاری از معاملات انجام می شود. بطور عمده در زمینه املاک به آندسته از املاکی که قبل از تکمیل شدن و قبل از اینکه قابل سکونت شود به فروش می رسد پیش فروش و به املاکی که قبل از تکمیل و ساخته شدن خریداری شود پیش خرید می گویند. رد دادخواست

آیا پیش فروش یا پیش خرید منفعتی دارد؟

بطور عمده از گذشته خریداران تمایل زیادی برای خرید املاکی که از جانب شخص یا شرکتی پیش فروش می شد داشتند و این تمایل را به دلایلی بر میگزیدند . اما بطور کلی برای  طرف سازنده که اقدام به فروش ملک خود قبل از پایانکار می نماید در ابعاد مختلف ضرر محسوب میشد . اما امروزه با توجه به بازار املاک پیش فروش و پیش خرید برای طرفین قرارداد هم دارای معایب است و هم دارای محاسنی است که این محاسن و معایب را  برای خریداران بررسی می کنیم. رد دادخواست

.

قرار  رد دادخواست

الف)توسط مدیر دفتر شعبه

علت:

۱-وجود نقایص در دادخواست ؛ عدم‌ ابطال و الصاق تمبر و تادیه هزینه دادرسی

۲-عدم رعایت مندرجات ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی

مدیر دفتر شعبه یا در غیاب مشارالیه جانشین او ظرف  روز از تاریخ رسید دادخواست قرار رد دادخواست بطور کتبی و مفصل به خواهان ابلاغ کرده و از تاریخ ابلاغ، خواهان مهلت ۱۰ روزه رفع نقص دارد و میتواند به همان دادگاه اعتراض کند.

رای دادگاه در این خصوص (رد دادخواست یا پذیرش آن) قطعی است.

ب)قرار رد دادخواست توسط دادگاه:

هر دادخواستی که مندرجات بند (۲-۳-۴-۵-۶) ماده ۳۴۱ و مواد ۳۴۲و ۳۴۳ق.آ.د.م در آن رعایت نشده باشد به جریان نمی افتد.

اگر دادخواستی مشمول مفاد یکی از مواد ۱۰۹، ۱۴۷، ۳۰۶، ۳۳۹، ۳۸۳، ۳۸۴، ۴۹۲، ق.آ.د.م و تبصره ۳ ماده ۱۸ قانون موسوم به قانون احیاء دادسراها مصوب سال ۱۳۸۱شود دادگاه قرار رد دادخواست صادر میکند.

ماده ۱۰۹:
ندادن تامین در مدت مقرر توسط خواهان ؛ به در خواست خوانده؛ قرار رد دادخواست

ماده ۱۴۷:
در صورتی که مدت مقرر برای دادن تامین توسط خوهان ، منقضی گردد: ۱-اگر در مرحله نخستین باشد به تقاضای خوانده قرار رد دادخواست، اگر در مرحله تجدید نظر باشد به تقاضای تجدید نظر خوانده قرار رد دادخواست صادر میشود.

ماده۳۰۶:
عدم اقدام به دادخواست واخواهی نسبت به حکم صادره در مهلت مقرر بدون عذر موجه (موارد مذکور همین ماده ؛ قرار رد دادخواست

ماده ۳۳۹:
در صورتی که دادخواست تجدید نظر خارج از مهلت داده شود و یا در مورد قانونی رفع نقص نگردد، قرار رد دادخواست

ماده۳۸۳:
عدم رعایت موارد مذکور در مواد (۳۸۰-۳۸۱-۳۸۲) در مورد تقدیم دادخواست و یا پرداخت نکردن هزینه دادرسی آن، قرار رد دادخواست

ماده ۳۸۷:
در مورد قرار رد دادخواست فرجامی

ماده ۴۹۲:
دادن دادخواست ابطال رای داور در خارج از موعد مقرر، قرار رد