🔹۱) محکومیت به حَد (مانند زنا و شُرب خَمر)

🔹۲) محکومیت به قطع_نقص_عضو


🔹۳) محکومیت لازم الاجرا به مجازات حبس از یک_سال به بالا در جرایمِ عمدی

🔹۴) محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیست_میلیون_ریال یا بالاتر در جرایمِ عمدی


🔹 ۵) سابقه یِ محکومیت لازم الاجرا دو_بار یا بیشتر به علت جرم های عمدی مشابه با هر میزان مجازات


🔹۶) جرم های سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا و خیانت_در_امانت جزو جرم های مشابه محسوب می شوند.

🔹جرایم، اثری در پیشینه یِ فرد نداشته و به عنوان سوء سابقه محسوب نمی شود.