👈عدم پرداخت نفقه زن و انجام سایرحقوق واجب زن به مدت شش ماه

👈 بدرفتاری غیر قابل تحمل مرد با زن و فرزندان

👈بیماری خطرناک غیر درمان مرد در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد

 👈دیوانه بودن مرد در زمانی که امکان فسخ نباشد

👈 اشتغال مرد به کاری که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی او لطمه می‌‌زند

 👈محکومیت به حبس در حال اجرا از 5 سال به بالا ( مرد در زندان باشد )
 اعتیادی که به اساس زندگی خانوادگی ضرر بزند مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد شود

👈ترک بدون علت خانواده یا غیبت یکسره به مدت 6 ماه بدون دلیل موجه

 👈محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب به جرمی، که اجرای مجازاتش آبرو و موقعیت زن رابه خطر بیاندازد
 بچه‌‌دار نشدن مرد پس از 5 سال زندگی مشترک

 👈مفقودالاثر شدن زوج به مدت طولانی( به مدت 6 ماه از زمان مراجعه زوجه به دادگاه)

👈ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسرش مگر با اجازه دادگاه به واسطه عدم تمکین زوجه