غرامت دستمزد مشمولان قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب سال١٣٥٢ و نیز مشمولان بیمه اجتماعی کارگران مصوب ٩/٨/١٣٨٦ و ١٤/١٢/١٣٨٧ مجلس شورای اسلامی صرفا در صورتی که استراحت آن‌ها به‌دلیل حادثه ناشی از کار تجویز شده باشد قابل پرداخت است و به سایر استراحت‌های پزشکی این گروه از بیمه‌شدگان غرامت دستمزد ایام بیماری تعلق نمی‌گیرد. در شماره ١٦٥ در خصوص حوادث ناشی از کار کارگران ساختمانی توضیح داده شده است./منبع: تامین اجتماعی