با احترام،پیامکی بابت شکایت از قاضی متخلف برام اومده ولی زمان وارد نمودن رمز و شماره پرونده و کد ملی سامانه اخطار میده که اطلاعات وارد شده صحیح نمی باشد،خواهشمندم راهنمایی کنید

پاسخ دهنده هادی کاویانمهر

ببینید شما دوراه دارید اولااینکه بریدخدمت همون  شعبه  مدیر شعبه  ببینید اطلاعات شما درست است درموردابلاغ درسامانه درج شده است.

دوما که شماداخل سایت ثنا نرفتین   چطور متوجه شدین   زمان نداره پس داخل سایت ثنا رفته اید حالافرض براینکه نرفته باشین قبلا ثبت نام کرد ه اید رمز برای  شمااس ام اس اومده است وحال اینکه گم کرده اید برید دفترخدمات قضایی براتون درست کنند . درضمن فقط رسیدگی یاهرچی روزوساعت مقررداره .بازم سوالیه  درخدمت هستم.http://www.adliran.ir

شماره ملی واردبنمائید ورمزشخصی مرحله بعد براتون یه رمزموقت میاد اس ام اس  و واردمیکنیدواردسایت میشین اگه  مشکل تون رمز خدمات قضایی و اگه مشکل تون  ابلاغ حتما خدمت مدیردفترهمون شعبه صادره کننده برید تاوقت مقررردنشده است.موفق وموید