دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان

با عرض سلام و ادب

اینجانب مدت ... پیش جهت مراقبت از ملک خود  که یک ... در شهر ... بوده و دارای مشخصات ... بود یک آگهی استخدامی چاپ نمودم و در نتیجه ی چاپ آگهی و پرس و جوی خود با ... آشنا شدم و ایشان را جهت امور ... استخدام کردم متهم به مدت ... در ... بنده مشغول تا این که در تاریخ ... اینجانب به دلیل ... از ایشان تقاضا نمودم که ... بنده را تخلیه کند اما متاسفانه نام برده، ... را تصرف کرده و از تخلیه ی آن خودداری می کند بنا بر این بنده اظهار نامه ای در تاریخ ... به شماره ی ... به نام برده ارسال کردم و طی اظهار نامه ی مذکور تخلیه ی ملک خود را از وی مطالبه نمودم اما مشتکی عنه به آن هیچ پاسخی نداده و هیچ اقدامی جهت همکاری با بنده انجام ندادند  لذا با عنایت به شرح فوق الذکر و ادله ی اینجانب که شامل اظهار نامه واسناد و مدارک مبنی بر اثبات مالکیت اینجانب و شهادت شهود و ... می باشد و نیز با نظر به این که فعل ارتکابی مشتکی عنه واجد وصف مجرمانه ی تصرف عدوانی می باشد با استناد به ماده ی ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های باز دارنده تعقیب کیفری و مجازات نام برده مورد استدعا می باشد و همچنین از آن جایی که خسارت های وارد شده به اینجانب مبلغ ... ریال می باشد بدوا تقاضای صدور و اجرای فوری تامین خواسته را دارم