1⃣موجر ملک را به تصرف مستاجر ندهد و اجبار او به تسلیم ممکن نباشد.

2⃣عیبی در ملک باشد

3⃣تعمیرات ضروری در ملک لازم باشد مستاجر می­تواند اجاره را فسخ کند.

4⃣بعد از قرارداد اجاره و قبل از تحویل ملک به مستأجر، شخص ثالث مزاحم مستاجر شود او می­تواند قرارداد اجاره را فسخ کند.

5⃣اگر مستاجر در موقع قرارداد اجاره برای خودش حق فسخ شرط کرده باشد.

🔹نکته:  ارتباط با ملک مورد اجاره فرقی نمی­کند که آن ملک مسکونی باشد یا تجاری ،  در هر دو مورد شرایط فسخ برای مستأجر یکسان است . در ماده ۶ قانون سال ۶۲ که مختص به اجاره املاک مسکونی است موارد فسخ توسط مستأجر بیان شده و در ماده ۱۲  قانون سال ۵۶ که مربوط به اجاره املاک تجاری است به این موضوع پرداخته است.