Cost Plus with a Guaranteed Maximum Price :
هزینه بعلاوه سود با تضمین حداکثر قیمت:

یکی از بهترین روشهای پرداخت ترکیبی (Hybrid )  (برای کارفرمایان ) که ترکیبی از روش Lump Sum  و Cost Plus می باشد،  روش  پرداختی هزینه  بعلاوه سود با تضمین حداکثر قیمت می باشد.

در این روش کارفرما از مزایای هر دو مدل پرداختی ١) قیمت مقطوع و ٢) هزینه بعلاوه سود بهره می برد.

بدین معنی که در این روش کارفرما به علت درج عبارت تضمین حداکثر قیمت ، صرفا به پیمانکار خود تا سقف تعیین شده در قرارداد ( Cap ) را پرداخت می نماید .

 از طرف دیگر اگر پیمانکار مبلغ کمتری را هزینه نماید ، سود ان به کارفرما می رسد.

زیرا یکی از مزایای  مدل قراردادی Cost plus ، برخوردار شدن کارفرما از صرفه جویی های پیمانکار در پرداختهای خود می باشد که به ان اصطلاحا Buy Out گفته می شود.