مدت از کار افتادگی مکانیکی :


منظور از این اصطلاح در قراردادهای حفاری نفتی حالاتی است که عملیات در طول قرارداد جهت بازرسی ، تعمیرات و یا جایگیزینی تجهیزات سطح الارضی و یا تحت الارضی متوقف می گردد.

موارد مجاز جهت شامل شدن این زمان 
و همچنین مدت زمان مجاز جهت این توقف برای پیمانکار  ( مثلا حداکثر ٢٤ ساعت در ماه ) در قرارداد مشخص می گردد.

در این حالت پرداخت روزانه صفر می گردد.

مدت از کار افتادگی مکانیکی به محض تعلیق عملیات چاه اغاز و در زمان تکمیل بازرسی تعمیر و یا جایگزینی تجهیزات پایان می یابد.

موارد استثنا بر این زمان :

  این زمان ، شامل مواردی  از قبیل انفجار و یا حوادث غیر متعارف نمی گردد.

همچنین این زمان شامل نگهداری متعارف که شامل زمانی معادل یک ساعت و نیم در هر روز می باشد نمی گردد.