✅نصب دوربین در قسمتهای مشاعی یا مشترک مثل پارکینگ و راه پله و... تنها با تصویب هیئت مدیره ساختمان مجاز است .بنابراین نصب دوربین بوسیله ساکن یک آپارتمان در قسمت مشاعی غیرقانونی است.
🔹نصب دوربین در محیط هایی که به حریم شخصی افراد مربوط میگردد(محیط داخلی منزل، اتاق خواب افراد، اتاق رخت کن، اتاق پرو و...)اشکال  دارد و برای نصب دوربین در اینگونه محیط ها ، داشتن مجوز الزامی است.
🔹بطور کلی نصب دوربین بصورت مخفی و به هر شکل ممکن (در محیط خصوصی ، عمومی یا مشاعات) نیازمند مجوز قانونی است.درصورت نصب دوربین مخفی بدون داشتن مجوز قانونی حتی در منزل خود فرد ، جرم تلقی شده و امکان پیگرد قضایی وجود خواهد داشت.
🔹دوربین ها باید به دلیل موجهی مثل ممانعت از سرقت نصب شده و برای همین امر نیز استفاده شوند.انتشار و سواستفاده از تصاویر دوربین در مواردی که علت اصلی نصب آن نبوده جرم محسوب میشود.
🔹برای دریافت مجوز نصب دوربین مخفی یا نصب دوربین در اماکن غیرمجاز باید با ذکر دلیل موجه برای ضروری بودن نصب، به نیروی انتظامی یا مراجع قضایی مراجعه نمایید.
🔹چندسال پیش فیلمی از درون یک آسانسور از هم آغوشی زن و مردی در یک اداره دولتی منتشر شد و بحث های جنجالی را به دنبال داشت.باید گفت که نصب این دوربین ها نیز تنها با مجوز قانونی ممکن است و باید در ورودی آسانسورها ذکر شود که مجهز به دوربین میباشد.
🔹این سختگیری ها در خصوص کسب مجوز، به علت سواستفاده هایی است که در این سالها از دوربین ها صورت گرفته است .
اگر کسی از شما فیلمی دارد ، با آن شما رو تهدید میکنه یا از کسی فیلم ی دارید و حتمابا وکیلی مشاوره بگیرید .