باعرض سلام:یه نفر علیه بنده شکایت کرده که تهدیدش کردم ویک نفر شاهد اورده که حدود ۲۰کیلومتر بامحل فاصله دارد منم نمیشاسم وبنده برخوردی باشاک نداشتم که تهدید بکنم یا نه واز محلی که نام میبرد مغازه خودش هست دوربین مداربسته هم دارد ولی میگوید شب بود برق رفته بود ومنم از محل ذکر شده چندین شهر تقریبا ۱۲۰کیلومتر دوربودم چون مشغول کشاورزی بودم خونه اجاره ای درمحل کارم دارم به علت دوربودن محل کارم ن ودادگاه شهر ب بوده وفصل کارترافیک ۴۰نفرکارگر داشتم نتوانسم به موقع دادگاه حاظر شوم دادیار پرونده محکومم کرده چکارباید بکنم لطفا راهنمایی کنید
باسلام  عرض وادب دوست گرامی ازدادگاه تقاضای بازبینی دوربین بفرمایید دوم آیامنظورتون اینکه درمحل تهدید نبودین آیامی توانیداثبات کنید که درمحل وقوع جرم نبودین درضمن برای دادگاه ترافیک اینهامهم نیست اگه ابلاغ مشاهده کرده بودین ساعت وتاریخ حضورزده شماکه ازترافیک راه ومسیرراه خبرداشتین بایدزودتر حرکت میکردین دوست گرامی بایددلیل موجه بیاری

دلایل موجه عدم حضور شاکی در جلسه دادرسی

دلایل موجه عدم حضور شاکی در جلسات دادرسی همان دلایل موجه  عدم حضوروکیل  در جلسات است که در قانون آیین دادرسی مدنی در متن ماده 41 به آن اشاره شده که به شرح ذیل می باشد :


- فوت یکی از بستگان نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم .


- ابتلا به مرضی که مانع از حرکت بوده یا حرکت مضر تشخیص داده شود .


- حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله که مانع از حضور وی در دادگاه شود .


- حوادث خارج از اختیارات وکیل که مانع حضور وی در دادگاه شود .


لازم به توضیح است که مفهوم طبقه مذکور در بند اول به این معنی می باشد که به طور مثال : مادر و پدر و همسر و فرزند جز طبقه اول  و خواهر و برادرها جز طبقه دوم و عمو و عمه و خاله و دایی ها جز طبقه سوم می باشند .
درجه در بند اول به مفهوم نسل می باشد . برای مثال : خواهر زاده ها درجه اول از طبقه دوم هستند .پاسخ دهنده هادی کاویان مهر