در برخی موارد احتمال دارد که متن استشهاد محلی برای شکایت مزاحمت و ادعای حیثیت برای پیگیر شدن از کارهای کیفری صورت گرفته باشد. به همین جهت ممکن است که نیاز باشد که فرد امضا کننده در استشهاد محلی در صورت نیاز به واسطه تشخیص قاضی به دادگاه یا دادسرا مراجعه کند،اما در برخی موارد ممکن است که قاضی تشخیص دهد که نیازی به حضور فرد امضا کننده در استشهاد محلی نمی ‌باشد، اما اگر قاضی تشخیص دهد که حضور فرد نیاز می باشد و فرد از آمدن به دادگاه خودداری کند و در دادگاه حاضر نشود، احتمال دارد قاضی او را به‌ عنوان یک فرد محکوم خطاب کند و پیگیری قانونی نیز برای این فرد در نظر گرفته شود.

مراجعه شاهدان به دادگاه

برای درک بهتر این موضوع لازم می ‌دانیم بگوییم در برخی موارد ممکن است در رابطه با اجرا شدن حکم کیفری نیاز باشد که شاهدان موجود و افرادی که امضای استشهادیه را برعهده گرفته اند، در کمترین زمان ممکن به دادگاه مراجعه کنند، اما در موارد حقوقی وضعیت پیگیری استشهادیه متفاوت‌تر می‌باشد.

برای استشهاد محلی برای شکایت مزاحمت و ادعای حیثیت این قانون وجود دارد که اگر فردی که آن متن را امضا کرده است، نیازی به حضور او در دادگاه نباشد و او نیز تمایلی به ارائه حضوری نداشته باشد و به هر دلیل محکمه پسند و غیر محکمه پسندی از حضور در دادگاه و ممانعت کند، نمی‌توان شهادت این فرد را به زور و اجبار در نظر گرفتیم و او را به محضر دادگاه برد.

مگر این‌که در مواردی ممکن است فرد آگاهی کامل از متن استشهاد محلی برای شکایت مزاحمت و ادعای حیثیت نداشته و آن را امضا کرده است و یا ممکن است به جهت گول زدن دادگاه امضای استشهادیه را انجام داده باشد و ادعای آن دروغین باشد.

به همین سبب نیاز است که بر طبق قانون به جهت این‌که هدف اصلی خود را از امضا زدن استشهادیه بیان کند، در دادگاه حضور داشته باشد و عنوان کند که آیا فرد امضا کننده هدف خاصی از امضای استشهادیه داشته یا خیر.