ممکن است شما نیز در برخی از موارد با مزاحمت های متفاوتی رو به رو شده باشید. در اغلب محل ‌ها ممکن است مزاحمت ها به صورت متفاوتی شکل بگیرند و این آزار و اذیت ‌ها به مرور بیشتر شوند. به همین سبب تمامی افرادی که در آن محله ساکن هستند درصدد برطرف نمودن این نوع آزار و اذیت‌ها می ‌باشند و در تلاشند بتوانند با پیگیری ‌های مدام خود مزاحمت ‌های ایجادشده را برطرف کنند.

امکان دارد نوع مزاحمت به گونه‌ای باشد که با عنوان کردن نوع آزار و اذیت هیچ گونه نتیجه‌ای برای برطرف نمودن آن نصیب شما نشود و به جای این‌که با عنوان کردن آن آرامش بیشتری برای خود داشته باشید، سبب به وجود آمدن سر و صدا و آزار و اذیت های دیگر می شود.

بهتر است بدانید اگر این اتفاق پیش بیاید و فرد از مزاحمت خود دست نکشد، می توانید به شکایت کیفری اقدام کنید و به طریق ‌های متفاوت درخواست ‌های حقوقی برای فرد مورد نظر بفرستید تا از این طریق پیگیر مزاحمت های او باشید. حتماً می ‌دانید که مزاحمت های بی‌ شماری در طول روز ثبت می‌شوند و تعداد درخواست پیگیری این مزاحمت‌ها محدود نمی ‌باشد.

در برخی موارد ممکن است مفهوم مزاحمت برای شما بد جا افتاده باشد و تصور کنید فقط مزاحمت یعنی به وجود آوردن سر و صدا می باشد و فقط مربوط به محل همسایگان محدود شماست، در صورتی که هر فردی ممکن است مزاحمت و آزار و اذیتی برای دیگران داشته باشد و در مواقعی که هیچ‌گونه راه‌حلی با صحبت کردن و برطرف کردن موضوع وجود ندارد نیاز است که حتماً از طریق قانون این مزاحمت را پیگیری کرد تا به نتیجه دلخواه و آرامش و امنیت اجتماعی خود دست پیدا کنید.