همانطور که قبلا نیز گفتیم، استشهادیه فقط برای مواردی که جرمی صورت گرفته مورد استفاده نمی باشد و می تواند هم در دعاوی کیفری و هم در دعاوی حقوقی استفاده شود. در اینجا به بعضی از پر کاربردترین استشهادیه هایی که امروزه به کار گرفته می شود، اشاره ای مختصر خواهیم داشت:

استشهادیه محلی،

اسشتهادیه محل سند ازدواج،

اسشتهادیه اعسار،

استشهادیه درخواست دفترچه بیمه درمانی روستایی،

استشهادیه تحت پوشش نهاد مقدس کمیته امداد،

استشهاد تعویض شناسنامه و اصلاح تاریخ تولد،

استشهادیه توهین و فحاشی،

اینها و چندین نوع دیگر از نمونه استشهادیه هایی هستند که می توان به آنها اشاره کرد.

استشهادیه باید معتبر و واقعی باشد

نکته ی قابل ذکر در تنظیم و تهیه استشهادیه این است که استشهادیه باید معتبر و واقعی باشد. این استشهادیه باید توسط شهود امضا شود. تهیه و تنظیم استشهادیه های دروغین و کذب خود جرم است و از نوع جرائم جعل سند می باشد، این جرم خود مشمول مجازات کیفری می باشد و مجازات های سنگینی را در بر می گیرد.

نکته دیگری که شاهدانی که استشهادیه را پر می کنند و آن را امضا می کنند، این است که باید متن استشهادیه را با دقت کافی مطالعه کنند و از تمام موارد درج شده در آن آگاهی کامل داشته باشند و بیانات و نوشته های آن را آگاهانه امضا کنند. در غیر این صورت شهادت دروغ عواقب و آثار حقوقی به دنبال دارد، مخصوصا اگر در اثر این امضا ضررهای مادی و معنوی به فرد دیگری رسیده باشد.