وکیل کیفری شخصی است که در دادگاه های کیفری، دادگاه نظامی، دادگاه کیفری یک ،سازمان تعزیرات حکومتی و ... فعالیت می کند .همچنین در امور کیفری که مرتبط با قوانین کیفری و جزائی اعم از قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری، قانون مجازات نیروهای مسلح، قانون قاچاق اسلحه و مهمات و... می باشند به صورت تخصصی فعالیت می کند.