1. خودکشی
 2. تصادف
 3. مرگ طبیعی
 4. قتل
 5. نامشخص

کالبد‌شکافی در کنار وظیفه اولیه‌اش می‌تواند در جمع‌آوری مدارک و شواهدی که در حین مرگ فرد به جا‌مانده‌اند کمک کند، برای مثال کشف مدارکی که می‌توانند منجر به شناسایی مضنون یا متهم شوند و یا مدارکی که به تعیین هویت متوفی کمک خواهند کرد.

نوشتن گزارش‌های رسمی، حضور در دادگاه‌ها و شهادت دادن درباره پرونده‌های مختلف از دیگر وظایفی است که به عهده این متخصصان قرار گرفته‌ است. ورود به این حرفه ویژگی بدنی خاصی نیاز ندارد اما با گذشت زمان، پزشکان و آسیب‌شناسان قانونی به دلیل تداوم قرار گرفتن در معرض صحنه‌های دلخراش و خشن ممکن است دچار بحران‌های احساسی شوند.

 

وظایف اصلی بخش معاینات روانپزشکی چیست؟

 1. صدور حکم محجوریّت و عدم محجوریّت
 2. صدور گواهی رشد عقلانی
 3. بررسی وضعیّت روانی زوجین مدعی بیمای روانی
 4. صدور مجوز تغییر جنسیّت
 5. اهداء اعضا
 6. حضانت فرزند
 7. عوارض ناشی از ضربه (PTSD)
 8. صرع
 9. موافقت با سقط درمانی به علل روانپزشکی
 10. توانائی تنظیم سند و اداره امور مالی