همواره در حوزه‌های قانونی شاهد برخی واژه‌ها هستیم که تکرار می‌شوند و مورداستفاده قرار می‌گیرند اما ما اطلاعاتی دراین‌باره نداریم. لایحه یکی از انواع این کلمات است که در موارد بسیار زیادی استفاده می‌شود اما ما شاید درک درستی دراین‌باره نداریم. به همین ترتیب برای اطلاع از چیستی یک لایحه کیفری نحوه تنظیم آن لازم است که بدانیم لایحه دقیقاً چیست و یک لایحه کیفری چه ویژگی‌هایی دارد. و درنهایت بدانیم که یک لایحه کیفری چگونه تنظیم می‌شود. معمولاً اکثر افراد در طول زندگی خود به‌نوعی با مضامین قانونی و حقوقی روبرو می‌شوند؛ به همین منظور ما در ادامه درباره نحوه تنظیم یک لایحه کیفری صحبت خواهیم کرد. پس با ما همراه باشید.

لایحه چیست؟

لایحه عبارت است از یک درخواست مکتوب که در درخواست دو طرف دعوا به دادگاه در قالب یک لایحه کیفری به دادگاه ارائه می‌شود. لایحه کیفری و یا لایحه حقوقی اثبات‌کننده ادعای هرکسی است که آن را به دادگاه ارائه می‌کند به همین ترتیب تنظیم لایحه کیفری لازم است که با رعایت تمامی نکات قانونی و حقوقی انجام گیرد. در یک پرونده حقوقی و کیفری افراد لازم است که برای پیشبرد کار خود برخی اسناد و نوشته‌ها را به دادگاه ارائه کنند به همین ترتیب علاوه بر طرح شکایات اولیه در دادگاه درروند قانونی یک دعوا لازم است که افراد نوشته‌ای مبنی بر تجدیدنظر در رأی، تجدیدنظر در دادرسی و برخی از مستندات و مدارک را نیز ارائه کنند.

 

به همین ترتیب با ارتباط با یک فرد آگاه از این مسائل می‌توان تمامی مستندات و مدارک را به همراه دادخواست و لایحه نویسی را با کمک نظرات تجربیات وی به دادگاه ارائه نمود. نکته‌ای باید در نظر داشت این است که تمامی مراحل قانونی رسیدگی به یک دعوا لازم است با حساسیت بسیار زیادی انجام گیرد و به همین ترتیب لایحه نویسی نیز یکی دیگر از بخش‌های حساس است که لازم است برای برخورداری از استانداردهای قانونی با توجه به اصول و شرایط خصوص به خود نوشته شود.

 

چرا لازم است که یک لایحه تنظیم کنیم؟

راه‌های زیادی وجود دارد که یک درخواست را در دادگاه و مراجع قانونی بیان کنیم اما آنچه اهمیت دارد این است که این درخواست می‌بایست جامعیت داشته باشد و تمامی نکات حقوقی و قانونی را در برداشته باشد. اما آنچه قابل‌انکار نیست این است که انسان می‌تواند باوجود خطاهای ناگزیر در روابط انسانی خود درخواست خود را به شکلی نادرست بیان کند به‌عنوان‌مثال با اظهارات شفاهی نمی‌توان استناد کافی را جلب کرد چراکه در شرایط دعوا ممکن است مسائل زیادی مانند اختلالات اضطرابی در افراد آن‌ها را از واقعیت امر تا حدودی دور نماید.

حتی وکلا و افرادی که تحصیلات حقوقی دارند ممکن است درروند توضیحات خود روبرو شوند. اما در صورت یکه یک درخواست به‌صورت مکتوب و با در نظر گرفتن تمامی مسائل قانونی شکل بگیرد قابل‌تغییر نبوده و تحت تأثیر عوامل مختلفی که ممکن است در لحظه برای افراد به وجود بیاید تغییر نمی‌کند. درنتیجه با رعایت اصول قانونی و حقوقی یک درخواست به‌صورت مکتوب به دادگاه ارائه می‌شود و به همین ترتیب بدون اینکه درروند کار با مشکلات روبرو شود درخواست به‌صورت جامع و کامل و با دربرگیری ملاحظات قانونی به دادگاه ارائه می‌شود.

 

چگونه می‌توانیم یک لایحه کیفری تنظیم کنیم؟

در ابتدا لازم است بدانیم که به چه اقداماتی در قانون و مراجع قانونی اقدامات کیفری گفته می‌شود. زمانی که در پی یک اقدامات غیرقانونی ازنظر قانون اقدامات کسی جرم تلقی می‌شود و به همین ترتیب دادگاه و قاضی دادگاه برای وی مجازاتی در نظر می‌گیرند وی مشمول مجازات‌های کیفری شد است و به همین ترتیب برای مجازات‌ها و پرونده‌های کیفری لازم است که درروند دادگاه وی لایحه درخواست‌های کیفری انجام گیرد.در اصل یک لایحه کیفری می‌بایست توسط طرفین دعوا به دادگاه ارائه شد اما آنچه وجود دارد و موردقبول واقع‌شده است لایحه کیفری درخواست مکتوبی است که توسط وکیل تنظیم می‌گردد. در ابتدا طرفین یک دعوا برای مورد خود درخواست و عرض حال به دادگاه ارائه می‌کنند و سپس لایحه برای تکمیل آن به دادگاه ارائه می‌شود.

 

از آنجایی که بسیاری از افراد درباره نحوه تنظیم لایحه کیفری اطلاعات در دست ندارند اگر این لایحه توسط وکیل انجام گیرد بیشتر موردقبول دادگاه قرا می‌گیرد. در اصل لازم است برای تنظیم لایحه کیفری تمامی اصول و قوانین مربوط به مورد پیش‌آمده موردتوجه قرار بگیرد. لایحه کیفری لازم است برای موارد تنظیم شود که جزو اقدامات کیفری به‌حساب می‌آید؛ مانند دعوی ازجمله قتل، سرقت، کلاه‌برداری، فحاشی و از این قبیل موارد که مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد. نکته‌ای که لازم است موردتوجه قرار بگیرد این مسئله است که هرچند افراد خودشان هم می‌توانند لایحه را تنظیم کنند اما برای هموارتر شدن و نداشتن ایراداتی درروند دعوا افراد تنظیم لایحه کیفری را به یک وکیل حاذق بسپارد.

 

نکاتی که برای تنظیم لایحه کیفری لازم است در نظر داشته باشیم

اگر شما کسی هستید که تجربه زیادی در مکالمات و جلسات دادگاه دارید و از ادبیات قانونی و چندوچون قانون اطلاع کافی دارید می‌توانید با رعایت تمامی نکات و پرداختن به جزییات مورددعوا اقدام به تنظیم لایحه کیفری نمایید. نکته‌ای که باید در نظر داشته باشید این است که لایحه می‌بایست با قلم و ادبیات قانونی نوشته شود و تمامی قوانین موردنظر در یک مجازات کیفری با استناد بر قوانین مربوطه تنظیم گردد. اما اگر از قوانین و ادبیات قانونی اطلاعات کافی ندارید لازم است از یک وکیل که در این حوزه‌ها تجربه کافی دارد کمک بگیرید. برای این کار لازم است در ابتدا مطمئن شوید که وکیل موردنظر شما تمام پرونده شما را با جزییات مطالعه کرده است.