اقرار به معنای آن است که شوهر در حضور قاضی و یا مامور نیروی انتظامی اعتراف به ایراد ضرب و شتم همسر خود کرده و سپس اقرار را به صورت کتبی درآورده و زیر آن را امضا می‌کند.