لازم به ذکر است که تنها داشتن گواهی پزشک قانونی در خصوص میزان جراحت کافی نیست و حتما باید عامل بوجود آورنده این جراحات مشخص شود. در این حالت قاضی ادله را بررسی کرده و رای نهایی را ابلاغ خواهد کرد.