به نام خدا

تاریخ…………………….

رئیس محترم اداره کل دامپروری – اداره کل کشاورزی شهرستان……

بعد از عرض سلام به استحضار می رساند، ما ساکنان روستای ……………. واقع در بخش ……………. شهرستان ………………….. تقاضا داریم مانند سالهای قبل با اعزام متخصصان و دامپزشکان محترم، اقدامی در جهت واکسیناسیون دامها انجام دهید تا این نعمتهای الهی که به دست ما سپرده شده اند ضایع نگردند و موجب رونق دامپروری کشور اسلامیمان باشند.

نشانی……..                                                                                 قبلا از اقدام شما متشکریم اهالی ده…………..