به نام خدا

تاریخ …………………………

رئیس محترم اداره کشاورزی شهرستان…………………

سلام علیکم، احترام به عرض می رساند، اهالی روستای …………. به منظور توسعه مزارع و باغات خود و افزایش محصولات کشاورزی روستا تقاضا داریم دستور فرمایید تا طبق نظر مهندسان محترم بذرها و نهالهای مطابق با خاک این منطقه، در اختیار ما قرار داده شود.

نشانی………                                                                                          سپاسگزاریم اهالی روستای…………….