در ابتدا باید به این نکته توجه کرد که توقیف خودرو از طریق اجرای ثبت دارا مزایا و منافعی است که در ادامه به توضیح آن‌ها می‌پردازیم.

باید بدانید که از طریق اجرای ثبت، وصول مطالبات کار بسیار ساده‌تری است. یعنی اگر شما بخواهید از طریق محاکم قضایی اقدام به توقیف مال شخصی را داشته باشید که بتوانید مطالبات خود را وصول کنید، پروسه دادرسی خیلی طولانی‌تر و سخت‌تری خواهید داشت. زیرا مثلا برای توقیف خودرو از طریق اجرای ثبت احتیاجی به باطل کردن تمبر مالیاتی نیست ولی برای محاکم قضایی، شما باید حتما هزینه تمبر بپردازید، زیرا در غیر این صورت دادخواست شما بررسی و پیگیری نمی‌شود، مگر در صورتی که رای قطعی صادر شود. این نیز نیازمند صرف زمان و هزینه بسیار است.