اگر شما قصد دارید خودروی همسر خود را جهت مطالبه‌ی مهریه توقیف کنید، در ابتدا باید همراه با یک کپی یا اصل عقدنامه خود به دفتر ازدواجی که در عقدنامه آمده است مراجعه کنید. اگر به هر دلیلی مانند فوت شخص سردفتر، فراموش کردن آدرس دفتر ازدواجی که مد نظر است، تغییر آدرس دفترخانه و یا هر دلیل دیگری موفق به پیدا کردن دفترخانه فوق نشدید، می‌توانید به اداره ثبت شهر یا کانون سردفتران ازدواج و طلاق مراجعه کرده و آدرس دفترخانه فوق را پیدا کنید.

شما باید پس از پیدا کردن دفترخانه مذکور، با یک درخواست مکتوب از سردفتر فوق تقاضای صدور اجرائیه کنید. اما اینکه شما تمام مهریه را مطالبه کرده‌اید یا قسمتی از آن را، بسیار مهم است. همچنین باید به این نکته توجه کنید که به اجرا گذاشتن مهریه یا همان مطالبه مهریه از اداره ثبت فقط در دو صورت مفید است، اول اینکه باید زوج را ممنوع الخروج کنید و دوم اینکه باید زوج اموالی برای توقیف داشته باشد. (اموالی به غیر از مستثنیات دین)

همانطور که قبلا گفتیم برای رفع توقیف خودرو بابت مهریه شخص باید رای صادره از دادگاه را به اداره ثبت ببرد و خودروی خود را آزاد کند.