گفته شد که سرقت از حساب بانکی چه به صورت اینترنتی یا فیزیکی جرم است و مجازات دارد . حال برای فهم بهتر نحوه تنظیم این شکواییه یک نمونه از متن آن را در این جا بیان می کنیم :

شاکی : فرزند.. کد ملی .. متولد .. شماره شناسنامه .. آدرس ..

مشتکی عنهم .. فرزند.. کد ملی .. متولد .. شماره شناسنامه .. آدرس ..

 اگر مشتکی عنه یا سارق را نمی شناسید در جای مشخصات مشتکی عنه بنویسید نا مشخص . اگر دارای وکیل هستید در قسمت وکیل شاکی مشخصات او را می نویسید، در غیر این صورت نیازی به پر کردن این قسمت نخواهد بود .

وکیل شاکی: فرزند.. کد ملی .. متولد .. شماره شناسنامه .. آدرس ..

محل وقوع جرم .. تاریخ وقوع جرم ..

ریاست محترم دادسرای جرایم رایانه ای …………

با سلام

احترامااینجانب به استحضار می رساند :

مشتکی عنهم با نفوذ غیر مجاز و بدون اجازه و رضایت به حساب بانکی بنده دسترسی پیدا کرده و اقدام به ربودن مقداری .. وجه نقد نموده است . لذا تقاضای تعقیب کیفری و مجازات نامبرده مورد استدعا می باشد . مدارک و مستندات به پیوست تقدیم شده است .

مدارک و مستندات هر آن چیزی هستنتد که می توانند ادعای شما را در دادگاه یه اثبات برسانند و شما را پیروز در دعوا کنند که یکی از آن ها همان پیرینت حساب بانکی مورد سرقت است .

 اگر سرقت صورت گرفته اینترنی نباشد، همین متن را در شکایت نامه تنظیمی می نوسید، اما بعد از کلمه دادسرا پسوند جرایم رایانه ای را نمی آورید و در قسمت توضیحات نیز چگونگی سرقت از حساب را بیان می کنید .