سلام
منظور از ق.ر.م.م.۵۶
چیه؟
ممنونم ازتون

باسلام جواب قانون روابط موجرومستاجر 1356