بسمه تعالی

قضات محترم دادگاه خانواده

با سلام و عرض خسته نباشید.

احتراما به اطلاع می رساند اینجانب ….. همسر خانم ….

خواهان دعوای مطالبه نفقه که دادخواستی با این عنوان تقدیم دادگاه خانواده کرده اند. ازدواج ایشان با بنده در قالب نکاح دائم نبوده و شرطی هم در زمینه تعهد بنده به نفقه ایشان وجود ندارد.

و طبق قانون هم نفقه مختص نکاح دائم است.

با تشکر..