دادستان محترم کل کشور

 با سلام احتراما در خصوص دادنامه های شماره   مورخ     شعبه دادگاه محترم عمومی و مورخ   (شعبه  دادگاه محترم تجدید نظر استان و مورخ (شعبه دیوانعالی کشور به شرح دلایل ذیل الذکر با پذیرش درخواست نقض دادنامه های فوق الذکر صدور دستور رسیدگی مجلد عادلانه براساس ماده ۱۸ قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مورد استدعاست.

باتشکر و سپاس فراوان

نام و نام خانوادگی متقاضی اعاده دادرسی"