موضوع: مطالبه طلب (پرداخت حق الزحمه)

مخاطب محترم

با سلام و عرض ادب

احتراما اینجانب … باستحضار می رساند:

مطابق با توافق و صورت وضعیت موجود فیمابین اینحانب و شرکت محترم، اینجانب بعنوان مترجم زبان چینی با تخصص مهندسی از تاریخ ١۵/۰۴/۱۳٩٧ الی ١٧/۰۵/۱۳٩٧ در سایت حضور داشته و انجام وظیفه نموده ام که تمامی مدارک موجود می باشد اما متاسفانه از تاریخ انقضای توافق مذکور تاکنون شرکت محترم به تعهد خود مبنی بر پرداخت حق الزحمه اینجانب با مبلغ روزی ٢٠٠ دلار آمریکا عمل ننموده اند.

لذا مطابق با این اظهارنامه به شرکت محترم اعلام می گردد که ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ نسبت به پرداخت حق الزحمه اینجانب مطابق با قرارداد مذکور اقدام نماید در غیر اینصورت مراتب از طریق مراجع ذیصلاح قانونی و قضایی پیگیری خواهد شد.