ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی …

با سلام و عرض ادب

احتراما اینجانب … باستحضار میرساند که بنده در تاریخ … اقدام به خرید یک دستگاه آپارتمان واقع در … دارای پلاک ثبتی … نموده ام و مالک شش دانگ ملک مذکور می باشم و در زمانی که در راه بازگشت به منزل خود بوده ام، توسط خوانده و چند نفر دیگر، ربوده شده و نامبرگان به زور و تهدید بنده را مجبور به امضای مبایعه نامه ای نمودند که بر مبنای آن بنده ملک مذکور را فروخته ام.

خوشبختانه با شکایت خانواده اینجانب، متهمین دستگیر و مطابق با رای صادره در شعبه …دادگاه عمومی جزایی … به سزای اعمال خود رسیده اند.

فلذا مطابق با توضیحات داده شده تقاضای رسیدگی و صدور رای مطابق با خواسته تقدیمی و مستندا به ماده ٢٠٣ قانون مدنی و مواد ١٩٨ و ۵١٩ قانون آیین دادرسی مدنی، مورد استدعاست.