ریاست محترم دادگاه

با سلام و عرض ادب

احتراماً به استحضار می رساند موکل اینجانب خانم/ آقای … مالک اتومبیل به شماره انتظامی … بوده که طی قرارداد پیوست، آن را به خوانده منتقل نموده است و هم اکنون ایشان از فک پلاک متعلق به موکل اینجانب امتناع نموده است لذا رسیدگی و صدور حکم مبنی بر توقیف فیزیکی و فک پلاک مورد استدعا است.