ریاست محترم دادگاه خانواده

با سلام و عرض ادب

احتراما اینجانب … به استحضار می رساند به موجب سند ازدواج شماره … تنظیمی در دفتر ازدواج شماره … در تاریخ … به زوجیت دائمی خوانده محترم آقای … در آمده ام و در طول این مدت همواره نسبت به ایشان تمکین داشته و دارم؛ لکن خوانده محترم علی رغم داشتن استطاعت و تمکن مالی، از پرداخت هزینه متعارف زندگی اینجانب استنکاف می ورزند.

لذا به موجب این دادخواست و با استناد به مواد ۱۲۰۶، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷ و ۱۱۱۱ قانون مدنی، تقاضای صدور حکم مبنی بر تعیین میزان نفقه و الزام ایشان به پرداخت نفقه ایام گذشته و آینده را با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری را تقاضا دارم.