از نکات حقوقی مهم که در زمان معامله ملک و یا زمین باید به آن توجه کنید این است که در ابتدا از اداره ثبت ردمورد وضعیت ملک موردنظر استعلام کنید بعد از آن پولی را رد و بدل کنید و یا قولنامه ای را به امضا برسانید . ممکن است به هر علتی ملک مورنظر در رهن و یا توقیف باشد و حتی شاید فروشنده این اجازه را به هر دلیلی نداشته باشد تا ملک را معامله کند در این زمان با استعلام گرفتن از هر وضعیتی که ملک در آن است می توانید به راحتی آگاه شوید .