زیان همگانی: سهیم بودن همه طرف های دخیل در یک سفر دریایی در زمانی که خسارتی از هر طریقی وارد شود یکی از اصول قانون دریانوردی به شمار می رود.

بیمه اتکایی: گاهی شرکت بیمه بخش از تعهدات بیمه ای مازاد بر ظرفیت مالی و فنی خود را دوباره نزد شرکت بیمه دیگری بیمه کند. به این نوع قرارداد واگذاری بیمه اتکایی می گویند.

بارنامه: به اوراق بهاداری که از طرف مؤسسه بیمه باربری و حمل و نقل صادر می شود و در آن مشخصات کالا، نام و آدرس گیرنده و فرستنده کالا، میزان کرایه حمل، تعداد و وزن کالا قید می شود، بارنامه می گویند. بارنامه به منزله قرارداد حمل، رسید دریافت کالا و سند مالکیت آن می باشد.

ارزش مورد بیمه: ارزش مورد بیمه مجموع قیمت خرید کالا، هزینه حمل و عدم النفع‌ را شامل می‌شود. این در صورتی است که میان ‌بیمه‌گذار و ‌بیمه‌گر توافق خاصی صورت نگرفته باشد.

فرانشیز: به بخشی از هر خسارت که به عهده ‌‌بیمه‌گذار است و میزان آن در ‌‌بیمه‌نامه مشخص می شود فرانشیز می گویند.

ترانشیپمنت: به معنی انتقال کالا از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر می باشد. این نوع انتقال بیشتر در حمل و نقل ترکیبی رایج است که در آن از وسایل نقلیه متفاوت مثل کشتی، هواپیما، کامیون، قطار، تریلر و وسایل دیگر به منظور ارسال کالا به مقصد استفاده‌ می‌شود. جریان انتقال معمولا همراه با تخلیه و بارگیری مجدد است و به دو شکل انتقال مستقیم و انتقال غیر مستقیم می‌باشد.

اف او بی: به منظور تحویل روی عرشه می باشد. طبق قوانین بین‌المللی، فروشنده موظف است کلیه هزینه‌های کالا را تا محل حمل اصلی متقبل شود و تمام هزینه‌های پس از این مرحله مثل کرایه حمل، بیمه، تعرفه‌های وارداتی و… را خریدار متقبل می‌شود.