بیمه باربری بر اساس مبدا و مقصد حمل، انواع خاص خود را دارد که به صورت های زمینی، دریایی، هوایی یا ترکیبی از موارد، وسیله حمل مشخص ارائه می شود.

۱- بیمه باربری داخلی: این بیمه نامه شامل کالاهایی است که فقط در داخل ایران و در بین شهرهای داخل ایران جا به جا می شوند. همچنین شرایط و پوشش های بیمه نامه های باربری داخلی طبق توافق شرکت بیمه و بیمه گذار انجام می گردد.

بیمه نامه های باربری داخلی به چند شکل صادر می شود:

  •  بیمه نامه های عمومی: در این نوع قرارداد شرایط اصلی بیمه و رئوس کلی حقوقی و تعهدات طرفین مثل خطرات تحت پوشش و شیوه حمل معین می‌شود و با یک سرمایه بیمه‌ای معین و مشخص موافقت می شود که شامل حمل‌های متعددی باشد. به این خاطر قرارداد تا زمانی که سرمایه توافق شده از طریق حمل های متعدد به پایان رسد دارای اعتبار است.
    یکی از منافع این نوع قراردادها و بیمه نامه ها در این موضوع است که دیگر جهت حمل های متفاوت نیاز به مراجعه بیمه گذار و صدور بیمه نامه از طرف بیمه گر نیست. این امر باعث کمتر شدن هزینه ها و جلوگیری از اتلاف وقت می باشد.
  • بیمه نامه با پوشش باز: در این روش دیگر نیاز نیست که مثل بیمه نامه با شرایط عمومی، بیمه گذار در ابتدا صدور بیمه‌نامه صد درصد حق بیمه یا درصد بالائی از حق بیمه را پرداخت کند.
    به این صورت که با توافقی که بین فرد و بیمه گذار انجام می گردد، هر یک هفته گواهی بیمه از سوی بیمه صادر می‌شود و فقط حق بیمه متناسب با سرمایه های حمل شده از سوی بیمه گذار پرداخت می شود. این نوع بیمه همه دفعات حمل کالا را تحت پوشش قرار می دهد و دیگر نیازی به درخواست برای هر حمل پوشش جداگانه‌ای نیست.
    در ضمن به دلیل اینکه مدت زمان قرارداد معمولاً یک سال می باشد مذاکره و توافق دوباره در مورد آن ضروری نیست.
  • بیمه نامه های ساده: این نوع بیمه نامه فقط برای حمل کالای معینی صادر می گردد و مشخصات مورد بیمه بر اساس فرم پیشنهاد باربری در آن قید می شود.

۲- بیمه حمل و نقل وارداتی: حدود ۹۰ درصد از حجم کل بیمه های باربری را بیمه حمل و نقل وارداتی تشکیل می دهد. این بیمه نامه خطراتی که کالا های‌ خریده شده ‌توسط شرکت ها و بازرگانان ‌ایرانی از کشورهای مختلف جهان را تهدید می‌ کند حمایت می کند.

این پوشش ‌از کشور مبداء تا مقصد را شامل می شود. همچنین این بیمه‌نامه ‌یکی ‌از اسناد مورد نیاز برای گشایش اعتبار در بانک ها می باشد. هدف بیمه حمل و نقل وارداتی حفظ منافع تجار و وارد کنندگان و حفظ منافع ملی است.

۳- بیمه های باربری صادراتی: در این نوع بیمه نامه مبدا آن، داخل و مقصد آن در خارج از کشور است.

۴- بیمه باربری ترانزیت: به منظور حمل کالاهایی که مبدا و مقصد حمل هر دو خارج از مرزهای ایران باشد و ایران فقط در مسیر حمل قرار داشته باشد از این نوع بیمه نامه استفاده می شود.