برای جلوگیری از ایجاد خطر و خسارت های احتمالی در طول مسیر حمل و مشخص شدن تعهدات شرکت بیمه، شرایط یا کلوزهایی در سطح بین الملل طراحی شده که تمامی شرکت های بیمه در کل جهان آن را تایید کرده اند. با توجه به نوع کالا و خطراتی که ممکن است کالای موردنظر شما را در مسیر حمل تهدید کند چهار حالت کلوز داریم.

هرکدام از چهار حالت زیر را انتخاب نمایید:

  1. کلوز A: کامل ترین نوع بیمه باربری که خطرات زیادی را پوشش میدهد این کلوز است که با بالاترین حق بیمه در بین سایر کلوزهای بیمه باربری قرار دارد.
  2. کلوز B: یک نوع بیمه باربری با پوشش های تقریبا خوب که مجموعه خطرات کمتر از کلوز A و بیشتر از کلوز C را پوشش می دهد.
  3. کلوز C: بیمه باربری با کمترین پوشش ها می باشد.
  4. خسارت کلی: ضعیف ترین و ارزانترین نوع بیمه باربری به شمار می رود که تقریبا منسوخ شده است. در این نوع بیمه باربری از بین رفتن کالای مورد بیمه در یک مرحله انجام می شود. مثل غرق شناور، سقوط هواپیما یا آتش سوزی. در این صورت است که کالای از بین رفته تحت پوشش بیمه قرار می گیرد.

همچنین مدت زمان اعتبار این نوع بیمه باربری بعد از بارگیری در مرز، فرودگاه یا بندر کشور مبدا شروع می شود و به محض رسیدن مورد بیمه به گمرک مرز، فرودگاه یا بندر کشور مقصد به اتمام می رسد.

علاوه بر این، این نوع بیمه نامه حق بیمه کمتری نسبت به باقی بیمه های باربری دارد. اما باید به این نکته توجه نمایید که بعضی از ورودی و خروجی کشورها از پذیرش این نوع بیمه نامه اجتناب می کنند. بنابراین باید با آگاهی کامل از نظر تعهدات و مسائل اداری اقدام به خرید این نوع پوشش بیمه نمایید.