موضوع: کلاهبرداری از طریق مطالبه مجدد وجه

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان …

با سلام

احتراماً به استحضار عالی می‌رساند؛ مشتکی‌عنه به‌موجب سند رسمی شماره … مبلغ … ریال به اینجانب قرض داده و وجه مذکور را طی چک شماره … مورخ … بانک … از بنده دریافت داشته است. مع­ذالک از طریق صدور اجرائیه نسبت به مطالبه مجدد وجه و توقیف اموال اینجانب اقدام نموده است. حال وفق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، تقاضای رسیدگی و تعقیب کیفری نامبرده را از محضر عالی مستدعی می‌باشد.

با تجدید احترام

امضاء شاکی