با سلام خدمت استاد محترم! خودرویی پس از توقیف سند در مرحله دادگاه بدوی بابت مهریه به اجرای احکام معرفی شد. پس از حدود یکسال از مخفی کردن خودرو توسط مالک (زوج) هم اکنون از اجرای احکام ابلاغیه صادر شده که ظرف مدت 10 روز خودرو تحویل داده شود... در صورت عدم تحویل خودرو و کماکان مخفی نگه داشتن آن می تواند چه عواقبی (حکم جلب!) برای شخص زوج داشته باشد؟ با تشکر

با تصویب قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی، خودرو دیگر جزء مستثنیات دین نیست در حالی که تا قبل از تصویب قانون جدید محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، خودرو مناسب شأن و مورد نیاز مدیون جزء مستثنیات دین بود، یعنی وصول مهریه از طریق آن ممکن نبود .زوجه می تواند تا سقف مبلغ مهریه با معرفی خودرو مرد، اقدام به توقیف نماید. شرط توقیف ماشین برای مهریه، مثبت بودن پاسخ استعلام از راهنمایی و رانندگی، مبنی بر مالکیت زوج است.

زوجه می‌تواند در دادگاه برای توقیف ماشین و برای جلوگیری از نقل و انقال آن با صدور قرار تامین خواسته و صدور توقیف اموال غیر منقول مرد، توقیف سندی را انجام دهد.، نکته قابل توجه اینکه تنها زمانی امکان توقیف فیزیکی خودرو و همچنین به مزایده گذاشتن جهت وصول طلب وجود دارد که پس از صدور رای دادگاه و یا ادامه عملیات اجرایی توسط اجرای اسناد رسمی ثبت، و عدم پرداخت دین توسط زوج، و عدم اثبات مستثنیات دین در موضوع توقیف ماشین برای مهریه باشد .

  • در صورتی که قبل از توقیف خودرو شخص ثالثی، بر اساس قرارداد واقعی و قابل استناد، اتومبیل را خریداری نموده باشد.، اگر به توقیف خودرو اعتراض کند می تواند، درخواست رفع توقیف نماید.
  • اگر ماشین وسیله کار زوج باشد و وی از طریق آن امرار معاش می کرده ( تاکسی ) و ماشین وی نیز ماشین گران قیمتی از نظر عرف نباشد در صورت توقیف فیزیکی خودرو برای مهریه، می تواند تقاضای رفع توقیف ماشین با استناد به اینکه ماشین مذکور وسیله ضروری زندگی اش است و جزء مستثنیات دین حساب را بنماید.
  • گاهی زوج خودرو خود را به به نام شخص دیگر منتقل برای فرار از پرداخت مهریه، معامله ای را انجام می دهد، که این معامله به قصد فرار از دین نامیده می شود و در این حالت امکان تعقیب و محکومیت کیفری زوج و محکومیت به تحمل حبس وجود دارد.
  • درضمن اگه بادادگاه همکاری نفرمائید بدون شک برای زوج جلب اقدام می فرمائید یااینکه به همون اندازه مبلغ ماشین می تواندپول تقدیم کند.وشمادرمرحله اجرائیات هستین نمی تواند ماشین پنهان کند یا بآخرین گرفتن استعلام برگ جریمه هم می توانیدازمکان ماشین باخبر باشین .در کل مهریه حق زن هست وگرفته میشود وتوضیحات کامل بالابیان شده موفق  وموید.پاسخ دهنده هادی کاویان مهر