در همه دوران ها افرادی هستند که با نداشتن تخصص در امر طبابت ، اقدام به معاینه و جراحی در این حوزه میکنند.شاید دلیل این سود جویی ، درآمد بالایی است که در این شغل وجود دارد.

بعلاوه اشخاصی هستند که حتی با گذراندن تحصیلات عالیه و اخذ تخصص ، در امر طبابت دچار اشتباهات و تقصیراتی میشوند که موجب خسارت به بیمار میشود.پزشک هم مانند هر انسان دیگری دچار اشتباهاتی میشود که البته به دلیل اهمیت بالای این صنف ، قانونگذار محترم برخی اشتباهات رقم خورده را جرم انگاری کرده است.

همچنین گاهی اوقات پزشک عمدا اقدام به عمل مجرمانه ای میکند که مجازات اینگونه اعمال از دید قانونگذار پنهان نمانده است.