1. داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کاردانی در رشته های حقوق، حسابداری ،مدیریت و..

۲. آشنایی با مهارت‌های ICDL

۳. سپری کردن دوره های چگونگی ابلاغ قانونی و واقعی.