۱- مقام سیاسی موضوع بندهای «الف» تا «ج» ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶.۷.۸
۲- معاون روسای قوای سه‌گانه
۳- اعضای شورای عالی امنیت ملی یا اعضا مجمع تشخیص مصلحت نظام
۴- رئیس کل بانک مرکزی
۵- رئیس دیوان محاسبات کشور
۶ - استاندار
۷- شهردار شهرهای بالای دو میلیون نفر جمعیت
۸- رئیس سازمان‌ها و نهادهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در سطح ملی
۹- فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر
۱۰- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور
۱۱- مدیر حوزه های علمیه کشور