بسمی تعالی

مدیریت محترم اداره برق شهرستان/منطقه -----------

سلام علیکم

به استحضار می رساند اینجانب---------------فرزند-----------ساکن--------- دارای کد ملی ------------ که دارای مغازه تجاری واقع در---------- می باشم به دلیل عدم برخورداری از نعمت برق امورات اینجانب با مشکلات عدیده ای روبرو شده است. از هیمن رو تقاضا دارم در جهت واگذاری انشعاب برق تجاری به نام اینجانب دستور لازم را ابلاغ فرمایید که بسیار موجب تقدیر و تشکر است.

با تشکر----------