• تمایل شدید برای دیدن فیلم پورن

• عدم تمرکز و کند شدن عملکر ذهنی به مرور زمان

• اعتیاد به خودارضایی

• تحلیل رفتن قوای جسمی و جنسی

• حالت‌های عصبی و پرخاشگرانه به دلیل سرکوب میل جنسی یا سرخوردگی

• نداشتن کنترل بر روی این رفتار با وجود حس عذاب وجدان

• با وجود تمامی آسیب‌هایی که به فرد وارد شده باز هم به آن ادامه می دهد.