دادسرا صرفا رسیدگی مقدماتی دعاوی کیفری مانند سرقت ، توهین ، کلاهبرداری و غیره است اما دادگاه بسته به نوع دعاوی، صلاحیت رسیدگی به امور جزایی و مدنی اعم از خانواده ، اموال ، اشخاص و غیره را دارد . آغاز رسیدگی در دادسرا کیفری با تنظیم شکواییه است؛ اما در دادگاه ها معمولا با دادخواست آغاز می شود . دادسرا برای پرونده قرار صادر می‌کند ، ولی در دادگاه ها حکم صادر می‌شود.