به موجب ماده 1146 قانون مدنی در طلاق خلع، زن می‌تواند با بخشیدن مالی به نام فدیه، رضایت همسر خود را برای طلاق به دست آورد. به واسطه این ماده زنی که نسبت به کراهتی که از زندگی مشترک با همسر خود دارد حاظر است مالی را که شرایط قانونی آن وجود دارد به او ببخشد تا بتواند طلاق بگیرد. شایسته ذکر است که فدیه در طلاق مبارات نیز وجود دارد که شبیه به طلاق خلع است و از سر نارضایتی با زندگی مشترک و کسب رضایت شوهر انجام می‌شود.

طلاق خلع و مبارات هر دو از موارد طلاق بائن بوده و فدیه در هر دوی آنها وجود دارد. تنها تفاوت میزان فدیه در طلاق خلع و بائن است که باعث می‌شود این دو طلاق نیز با هم متفاوت باشند.

همچنین شایسته ذکر است که فدیه یک حق قانونی است که برای مردان در نظر گرفته شده است و خانم‌ها نمی‌توانند از این حکم برای اخذ مال از همسر خود استفاده کنند. مرد می‌تواند با ارائه درخواست عدم سازش با همسر خود به دادگاه خانواده، طلاق را ممکن سازد.