فدیه یک حکم فقهی و قانونی در کشور ماست که از زمان قدیم تاکنون وجود داشته است. فدیه در لغت به معنای پرداخت مبلغی برای آزادسازی یک اسیر یا زندانی است. همچنین گاهی ممکن است به عنوان مالی که برای رهایی از شر یک فرد ظالم یا دزد در نظر گرفته شود.

به طور کُلی باید به این موضوع آگاه باشیم که فدیه به معنای پرداخت مال مشخصی برای رهایی از مشکلات است. به همین دلیل است که در مسئله طلاق نیز زن برای رهایی از مشکل و کراهت از شوهر خود، مبلغی را پرداخت می‌نماید تا او را به طلاق راضی کند.