ماده31 قانون حمایت از خانواده به جهت آثاری که بارداری زن در زمان طلاق بر اتفاقات بعد از آن دارد، دفاتر ثبت ازدواج و طلاق را ملزم می کند تا گواهی مبنی بر باردار بودن یا نبودن، زن ارائه بدهند : “ارائه گواهی پزشک ذی ‌ صلاح درمورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است.” از جمله تاثیراتی که حاملگی بر زندگی پس از طلاق دارد، می توان به تفاوت در عده، نفقه و حضانت فرزندان اشاره نمود.