طلاق یک نوع ایقاع است یعنی یک عمل حقوقی یک طرفه، که معمولا از طرف مرد انجام می پذیرد که منجر به پایان ازدواج و انحلال عقد نکاح بین زن و شوهر می شود. از لحاظ شرع و قانون هیچ مانعی جهت طلاق زن باردار وجود ندارد و شوهر، یا زن در شرایطی، یا هر دو به طور توافقی قادرند در صورت حامله بودن زن هم به دادگاه بروند و حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش بگیرند.

در احکام، چگونگی و شرایط جدا شدن از همسر باردار فرقی با طلاق در زمان دیگر ندارد و فقط تفاوت آن در مدت زمان نگهداری عده میباشد بدین معنا چنانچه زن بخواهد ازدواج مجدد داشته باشد، میبایست یک مدت زمانی از طلاق او بگذرد و این مدت زمان در صورت بارداری وی با زمانی که باردار نیست متفاوت میباشد و در ادامه به تفضیل به آن پرداخته شده است.