ریاست محترم دادگاه خانواده

 

با سلام. اینجانب……… فرزند………. متولد…….. مطابق سند عقدنامه به شماره……… دفترخانه……….. واقع در………. به علت عدم امکان به ادامه زندگی و عدم تفاهم اخلاقی و روحی با زوجه تقاضای صدور گواهی طلاق را دارم. مهریه زوجه به مبلغ………تماماً پرداخت شده است. زوجه در طول مدت زناشویی نفقه خود دریافت کرده است و اجرت‌المثل ایام زوجیت به مبلغ…… تعیین شده توسط کارشناس هنگام اجرای صیغه به‌حساب زن واریز می‌شود.

حضانت فرزند مشترک به نام………. متولد……….. با مادر است. نفقه فرزند ماهانه به مبلغ…….. به‌حساب مادر واریز می‌شود و سالانه نیز قابلیت تعدیل دارد. ملاقات با فرزند هفته‌ای…… نیز با فرزند صورت می‌گیرد. اینجانب شرایط دیگر و ادعای دیگری ندارد؛ لذا از دادگاه محترم تقاضای صدور حکم طلاق را دارم.