پرسش

سلام ما تو خونه ای هستیم که سه دانگش اسم شوهرمه سه دانگش اسم پدرم الان اون اجبار کرده که باید برین و اینا یا من میخرم یا شما،خب ما پول نداریم و نمیتونیم بریم باید چیکار کنیم؟

 

پاسخ

هیچ گونه جبر و الزامی در این خصوص نسبت به شما وجود ندارد.