دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان

 

با عرض سلام و ادب

 

به استحضار می­رسانم؛

 

اینجانب .... مالک اتومبیل به شماره شهربانی ..... که در تاریخ .... توسط شخص مظنون آقا/خانم... در خیابان ..... به سرقت رفته است. با عنایت به تکرر وقوع جرم سرقت توسط مشتکی ­عنه و حضور ایشان در آن ساعت در محل وقوع جرم و اذعان شهود و ثبت توسط دوربین­های راهنمایی رانندگی وقوع سرقت اتومبیل اینجانب توسط مشتکی­ عنه محرز می­باشد. لذا از مقام محترم قضایی تقاضامندم نسبت به پرونده اینجانب رسیدگی و در وهله­ نخست قرار تعقیب صادر گردد.